Jenny White

Budget Analyst


    229.333.5704

    jewhite@valdosta.edu

    Financial Services #1205